ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ та ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Середа, 04.08.2021, 11:06
Меню сайту
Категорії розділу
Для учнів [0]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ "ОСНОВИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"
Только когда срублено последнее дерево,
Только когда отравлена последняя река,
Только когда поймана последняя рыба,
Только тогда оказывается, что деньги несъедобны.
Індійський вождь племені Дакота-сіу Сидящий Бык
В умовах загострення енергетичної та економічної кризи надзвичайно актуальними стали проблеми енергозаощадження та ефективне використання енергоресурсів. Адже заходи з економії енергоресурсів у 2,5 - 4 рази дешевші, ніж виробництво і постачання споживачам такої ж кількості енергії. Одним із важливих кроків успішного вирішення перелічених проблем є навчання громадян країни основам енергоефективності.
Низку заходів щодо енергозбереження передбачено статтею 7 Закону України «Про енергозбереження», прийнятого ще в 1994 році: (Стаття 7. Освіта і виховання у сфері енергозбереження). Згідно з положеннями даного закону виховання ощадливого ставлення до використання паливно-енергетичних ресурсів забезпечуються шляхом навчання і широкої популяризації та пропаганди економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження. Знання у сферах енергозбереження та екології є обов’язковими для всіх посадових осіб, діяльність яких пов’язана з використанням паливно-енергетичних ресурсів. Навчальні заклади включають до навчальних програм відповідні курси з питань енергозбереження. Нажаль, положення цієї статті Закону виконується не повною мірою.
У рамках виконання українсько-німецького проекту «Реформа професійної освіти в напрямку енергоефективності» в Україні вперше розробляється курс (предмет) «Основи енергоефективності», впровадження якого буде сприяти професійно-технічним навчальним закладам і структурним навчальним підрозділам підприємств у здійсненні професійного навчання з ефективного використання енергетичних ресурсів. Програма курсу охоплює всі напрями діяльності людини: - від загальних потреб енергоспоживання у світі та країні до робочого місця робітника на виробництві та ефективного використання енергоресурсів у побуті.
Предмет «Основи енергоефективності» тісно корельований з такими дисциплінами як фізика, хімія, електротехніка, матеріалознавство, спецтехнологія, безпека життєдіяльності, екологія, економіка, охорона навколишнього середовища та ін. До змісту практичних та лабораторних занять включено аналіз енергопотоків на робочому місці, в майстерні, в цеху на підприємстві; розробка проектів з підвищення енергоефективності за результатами аналізу; розробка рольових ігор тощо. Після завершення навчання кожний учень повинен уміти самостійно виконувати професійні функції з урахуванням енергоефективності на робочому місці, а також у побуті.
Енергоефективність та енергозбереження – новий крок у професійній підготовці кваліфікованих робітників. У 1994 році Україна однією з перших держав пострадянського простору прийняла Закон України «Про енергозбереження», який визначив об`єкти та суб`єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження, необхідність розроблення Програм енергозбереження, обов’язковість знань в сфері енергозбереження та екології для посадових осіб, діяльність яких пов’язана з використанням енергоресурсів, а також введення в навчальні заклади відповідних курсів з питань енергозбереження. У відповідності з цим Законом в Україні було створено Державний комітет з енергозберігання, перейменований пізніше в «Національне агентство по ефективному використанню енергоресурсів», і виконавчий орган – Державну інспекцію по енергозберіганню з місцевими управліннями у кожній області. Першого березня 2010 року КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ затвердив програму енергоефективності на 2010-2015 роки.
11 лютого 2009 р. в Інституті професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України відбулося відкриття Центру енергоефективності. Центр відкрито в рамках українсько-німецького проекту. Створений Центр є значним внеском у розвиток вітчизняної педагогічної науки і професійно-технічної освіти. Його основною метою є сприяння закладам професійно-технічної освіти і структурним навчальним підрозділам підприємств у впровадженні програм ефективного споживання енергетичних ресурсів. Робота Центру спрямовується на розроблення і створення навчальних програм з енергозбереження й енергоефективності у межах підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах та структурних навчальних підрозділах підприємств. Водночас Центром забезпечується підготовка і підвищення кваліфікації педагогічного персоналу, залученого до професійного навчання з урахуванням енергоефективності. Він координує роботу центрів, відкритих проектом на базі професійно-технічних навчальних закладів у різних регіонах України за трьома галузевими напрямами: машинобудування, будівництво, житлово-комунальне господарство. До роботи Центру залучаються наукові працівники ІПТО НАПН України та працівники інших організацій і підприємств, які мають досвід з енергозбереження.
У квітні 2009 року було проведено семінар-майстерню "Апробація курсу «Основи енергоефективності в ПТО»". Курс проходив апробацію у 5-ти ПТНЗ України: м. Харків, м. Ялта, м. Краматорськ, м. Сєверодонецьк, м. Ізюм. Вищезгадані ПТНЗ німецькою стороною було забезпечено комплектами технічних засобів навчання для проведення занять з енергоефективності.
Фахівцями Центру енергоефективності лабораторії професійного навчання на виробництві розроблено такі методичні та навчальні матеріали з енергоефективності:
 • Програма курсу «Основи енергоефективності» для професійно-технічних навчальних закладів системи ПТО та навчальних підрозділів підприємств. Програма включає 7 тем загальним обсягом – 20 годин, з яких 6 тем відведено на лабораторно-практичні заняття. Програму апробовано у 10 навчальних закладах України.
 • Методичні рекомендації щодо організації занять з енергоефективності. У даних рекомендаціях викладено підходи до організації занять інтерактивних уроків теоретичного і практичного навчання на основі ефективного використання енергетичних ресурсів.
Предмет «Основи енергоефективності» внесено в «Типову базисну структуру навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» (наказ МОН №947 від 13.10.10 року), в якому зазначено: «…до загальнопрофесійної підготовки віднесені такі предмети, як «Основи правових знань», «Основи галузевої економіки і підприємництва», «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху», «Основи енергоефективності» та інші».
Структурно тематичний план навчального курсу «Основи енергоефективності» складається із лекційних і лабораторно-практичних занять. Варіант програми навчального предмета «Основи енергоефективності», запропонований німецькою стороною при виконанні українсько-німецького проекту «Реформа професійно-технічної освіти з урахуванням енергоефективності». Практичні та лабораторні заняття проводяться згідно з методичними вказівками до лабораторних робіт з енергоефективності. До них відносяться, аналіз енергопотоків на робочому місці, в майстерні, в цеху на підприємстві; розробка проектів з підвищення енергоефективності за результатами аналізу; розробка рольових ігор тощо. При цьому для виконання лабораторних робіт викладач може використовувати прилади та устаткування, які є в наявності навчального закладу. Після завершення навчання кожний учень повинен уміти самостійно виконувати професійні функції з урахуванням енергоефективності на робочому місці, а також у побуті. Після завершення вивчення предмета «Основи енергоефективності» передбачається проведення заліку.
Під час впровадження навчального курсу широко застосовуються мультимедійні засоби та інтерактивні методи навчання. Передбачається, що викладання даного предмета буде здійснюватися за рахунок резерву часу, відведеного для вивчення предметів за потребою ринку праці, а також варіативного компоненту змісту навчальних програм з предметів, пов’язаних з енергоефективністю.
Розглянемо можливі схеми інтеграції курсу «Основи енергоефективності».
Перша –викладач курсу «Основи енергоефективності» уважно вивчає робочі програми всіх предметів, що входять до складу професії та розробляє пропозиції щодо інтеграції матеріалу курсу з конкретним предметом (з якою темою, наприклад з фізики, хімії, матеріалознавства або іншого предмета слід об'єднати матеріал курсу «Основи енергоефективності»). Після цього викладач курсу погоджує свої пропозиції щодо інтеграції з викладачами предметів, з якими буде інтегруватись курс, і спільно виносять їх на розгляд відповідної методичної комісії для затвердження.
Друга схема може бути зворотною до першої: викладачі різних предметів, наприклад спецтехнології, матеріалознавства, фізики, з яким передбачається інтеграція, уважно вивчають зміст курсу з «Основ енергоефективності» і формулюють пропозиції щодо інтегрування частин курсу з їх предметом. Далі обидва викладачі повинні погодити свої рішення і винести їх на розгляд методичної комісії для затвердження.
Розглянемо шлях впровадження варіативного компоненту змісту навчальних програм з предметів, пов’язаних з енергоефективністю на прикладі професії «Штукатур 2-го розряду»:
 • у предметі «Основи галузевої економіки і підприємництва» в темі «Економіка та її роль у суспільному житті» розглядаються питання, що тісно пов'язані з енергоефективністю: «Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Зміст потреб і їх класифікація»;
 • у типовій навчальній програмі предмета «Технологія штукатурних робіт» в темі «Роль будівництва й будівельної індустрії для розвитку народного господарства України» розглядається питання щодо вимог до міцності, стійкості, довговічності, і пожежостійкості будівель і споруд. Цілком природно тут розглянути і вимоги до енергоефективності будівель і споруд;
 • у типовій навчальній програмі з предмета «Охорона праці» в темі «Основи безпеки праці в галузі» розглядається питання особистої відповідальності штукатура за дотримання правил техніки безпеки. До цього можна додати його відповідальність за енергоефективність з точки зору ресурсозбереження при організації і виконанні робіт;
 • у типовій навчальній програмі з предмета «Матеріалознавство» розглядаються різні властивості будівельних матеріалів. В даний предмет можуть бути органічно включені питання з вивчення енергозберігаючих властивостей матеріалів;
 • у програмі з предмета «Електротехніка» доцільно розглядати питання електрозбереження, особливо в темі «Електрозабезпечення на будівельному майданчику».

Подібний аналіз типових планів і програм з предметів, що входять до кожної професії, дозволить виділити теми і в них окремі питання, пов'язані з енергозбереженням.

Краматорський центр професійно-технічної освіти з листопада 2008 року брав участь в українсько-німецькому проекті «Реформа професійно-технічної освіти з урахуванням енергоефективності» та в експерименті з упровадження спільно розробленого курсу «Основи енергоефективності» в навчальний процес. У результаті експерименту було проведено заходи:
  • енергетична санація закладу;
  • складання акту обстеження;
  • розробка проектів енергозбереження в начальних кабінетах, майстернях;
  • перевірка загального заощадження енергетичних ресурсів у навчальному закладі: заміри нецільової втрати питної води, електроенергії й теплової енергії.
Викладачем Онищенком Сергієм Яковичем запропоновано внесення варіативного компоненту в навчальну програму предмета «Устаткування і технологія зварювального виробництва» для «Електрогазозварників». Так до теми «Енергоефективність зварювального виробництва» пропонується внесення питань:
  • потенціали енергоефективності зварювального виробництва;
  • використання енергоефективного зварювального устаткування;
  • економічний чинник у виборі джерел зварювального струму для ручної зварки;
  • енерговитратна характеристика електродів для ручного дугового зварювання;
  • вибір високопродуктивних і екологічно безпечних зварювальних матеріалів;
  • застосування альтернативних джерел енергії в зварювальному виробництві;
  • розробка технологічних процесів з урахуванням енергоефективності виробництва.
При видачі завдань дипломних робіт учням пропонується виконання творчих робіт:
  • «Розробка і виготовлення моделі установки вітрогенератора»;
  • «Підбір матеріалу і складання презентацій на тему «Енергоефективність і моя професія»;
  • «Розробка проекту «Використання альтернативних джерел енергії в зварювальному виробництві» тощо.
Звичайно, будь-які зміни несуть у собі як позитивний потенціал, так і низку труднощів, які можна подолати лише шляхом кооперації педагогів як одного навчального закладу так і в цілому ПТНЗ області. Насамперед, це відсутність необхідних приладів для проведення лабораторно-практичних занять: тепловізора, приладу контролю якості електроенергії, датчиків різного призначення, тарифікатора електроенергії.
Навчальним закладам, які проходили апробацію проекту в рамках українсько-німецької програми пощастило, так як вони були забезпечені сучасним вимірювальним та демонстраційним обладнанням німецькою стороною, це по 4 комплекти, (вартість кожного – понад 10 тис. грн.).
На сьогоднішній день в ПТНЗ важкого знайти фахівців такого рівня, які здатні самостійно опанувати курс та реалізувати його на практиці. Адже даний предмет розраховано на тісну співпрацю викладача як на уроках так і у позаурочний час. Викладач повинен бути не лише теоретиком (нажаль, більшість викладачів мають лише теоретичні навички роботи), але і практиком, раціоналізатором, так як змістова складова навчальної програми основ енергоефективності значно перевищує часові рамки. Для викладання інтегрованого предмета необхідна додаткова методична, технічна та інша підготовка викладача. Тому для успішної реалізації процесу інтеграції курсу «Основи енергоефективності» з іншими предметами педагоги, що беруть участь в ньому, повинні пройти відповідне підвищення кваліфікації.
Однією з рекомендацій Іституту ПТО НАПН України є внесення до Плану роботи навчального закладу на навчальний рік розділу "Забезпечення роботи з енергоефективності”. В рамках реалізації програми по впровадженню енергоефективності та енергозбереження можна провести наступні заходи:
  • розпочати роботу по впровадженню в навчальний процес предмета "Основи енергоефективності”;
  • розпочати роботу по створенню КМЗ предмета "Основи енергоефективності”;
  • провести тематичний тиждень по енергозбереженню;
  • прийняти участь у конкурсах "Енергія і середовище”, "Intel-еко”, "Учнівські проекти з енергозбереження” тощо;
  • дослідити степінь енергозбереження в навчальному закладі;
  • впровадити в навчальний заклад енергозберігаючі технології, наприклад, встановити енергозберігаючі освітлювальні лампи та теплові лічильники; регулятори подачі теплової енергії залежно від температурного режиму навколишнього середовища; установити відбивачі теплоізоляції тощо.
Цінність даного Проекту полягає в тому, що вперше в незалежній Україні запроваджується навчання основам енергоефективності у межах офіційної професійно-технічної освіти. Програми і методики професійного навчання з урахуванням енергозбереження розробляються науковцями та педагогічними працівниками професійно-технічних навчальних закладів, які мають великий досвід і значні досягнення в галузі енергоефективності.
На сьогоднішній день завдання підвищення енергоефективності все більше охоплює державні програми і стратегії, галузеві і виробничі програми енергозбереження, а також питання зменшення енергоспоживання на окремому робочому місці. Актуальність ситуації вимагає інтеграції питань енергофективності в професійно-технічну освіту. Компетентність в енергетичних питаннях стала необхідним компонентом професійної практичної якісної роботи. Зараз майбутньому кваліфікованому робітнику потрібне інженерне мислення, серйозне відношення до навчання та обраної професії. В той же час ми добре розуміємо, що запровадженням лише одного нового навчального предмета існуючу проблему не вирішити. Тому ми ставимо перед собою завдання навчання та виховання кваліфікованого, творчо мислячого робітника, який володіє передовими енергозберігаючими технологіями та вміло їх використовує в роботі.
Світ змінюється. І нам необхідно встигати за цими змінами!
(курсор на екран - права кнопка миші - "Воспроизвести")
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Серпень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites